THOÁI HÓA CỘT SỐNG - GAI CỘT SỐNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Thoái hoá cột sống cổ là gì? Phương pháp điều trị thoái hoá cột sống cổ

    Thoái hoá cột sống cổ là gì? Phương pháp điều trị thoái hoá cột sống cổ

    Phục hồi chức năng 9/20/2022 7:57:10 PM

    Phương pháp vật lý trị liệu giúp bệnh nhân thuận tiện trong việc điều trị để đem lại kết quả mỹ mãn hơn cho người bệnh. Đa số bệnh nhân thoái hóa cột sống điều trị bảo tồn bằng phương pháp Vật lý trị liệu sẽ phục hồi từ 80- 90% sau 3 – 4 tuần trị liệu tùy theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ. Trước khi điều trị bệnh ta cần hiểu rõ bệnh thoái hóa cột sống cổ như thế nào:

    ...xem chi tiết